Det Norske Blåseensemble // Brygga Kultursal

Brygga Kultursal

Halden, Norway

6:00 PM
170/120 NOK

Fargespill Østfold og Det Norske Blåseensemble presenterer konsertforestillingen Colors. «Colors» handler om håp for morgendagens samfunn. Den handler om å lytte, om å se og åpne seg for en ny verden. Velkommen til en unik forestilling der barn og unge fra Halden forteller sin egen historie, på sin egen måte gjennom musikk og dans som binder fortid, nåtid og framtiden sammen.

For mer informasjon, besøk Det Norske Blåseensemble sin hjemmeside: https://www.dnbe.no/konsert/fargespill-ostfold-2022/